Mongolia

Dolgormaa Sandagdorj

Reporter

Dolgormaa Sandagdorj is a Global Press Journal reporter based in Mongolia. Born and raised in Murun city, in the Khuvsgul province of Mongolia, she studied at the College of Technology of Meat and Dairy Products in Vinnytsia, Ukraine.

Сандагдоржийн Долгормаа нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод төрж, өссөн тэрээр Украйны Винница хотын Мах, Сүү, Сүүн бүтээгдэхүүний Технологийн коллежийг төгссөн.

Contact Reporter
Back to Team Page
Mongolia

Dolgormaa Sandagdorj

Reporter

Dolgormaa Sandagdorj is a Global Press Journal reporter based in Mongolia. Born and raised in Murun city, in the Khuvsgul province of Mongolia, she studied at the College of Technology of Meat and Dairy Products in Vinnytsia, Ukraine.

Сандагдоржийн Долгормаа нь Глобал Пресс Жоурналын Монгол дахь сурвалжлагч. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод төрж, өссөн тэрээр Украйны Винница хотын Мах, Сүү, Сүүн бүтээгдэхүүний Технологийн коллежийг төгссөн.

Contact Reporter
Back to Team Page